बेबि सावर नेपालमा नक्कल गर्दा हास्यास्पद हुँदै त छैन? के हो खास यसको महत्त्व ? किन गरिन्छ?

बेबी सावर हामीहरुले सिकेको एउटा बाँदरे नक्कल मात्र हो जुन देख्दा लाज लाग्छ । म कहिलै बेबी सावर पार्टीमा जान्न र..