सम्पूर्ण जानकारी :- विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाइन्छ, के पाइँदैन ?

विदेशबाट आउँदा के ल्याउन पाइन्छ, के पाइँदैन ? नुमा थाम्सुहाङ काठमाडौँ — गत सोमबार विदेशबाट नेपाल आएका ४ सय १५ जना..